SIECI SANITARNE
BPG Sośnicka Furmanek
Strona głównaO nasGaleriaKontakt
Projekt
Budowa
Dotacje
Organizacja ruchu
Słowniczek
Budowa
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych składa się z następujących etapów:
 • podpisanie umowy z gestorem sieci o nadzór nad budową
 • uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót
 • złożenie wniosku o zezwolenie na umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym
 • wytyczenie tras przez uprawnionego geodetę
 • wykonanie prac budowlanych pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
 • wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę
 • odtworzenie terenu po wykonanych robotach
 • wykonanie badań zagęszczenia gruntu
 • pobranie próbek wody do analizy bakteriologicznej
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej
 • odbiór techniczny przyłącza potwierdzony protokołem
 • podpisanie umowy z gestorem sieci
Zapewniamy pełną obsługę w powyższym zakresie. Dzięki naszemu doświadczeniu przebrnięcie przez formalności związane z budową są dla Inwestora niezauważalne.
Inwestor ma pewność że budowa jest prowadzona zgodnie z prawem i sztuką budowlaną, a przyłącze będzie legalne i bezawaryjne. 
Dysponujemy urządzeniami przeciskowymi umożliwiającymi budowę przyłączy metodą bezwykopową, co zapobiega dewastacji terenu i przyśpiesza proces budowy.

Pomijanie przez wykonawców załatwienia spraw związanych z zajęciem pasa drogowego na czas robót lub umieszczeniem urządzeń infrastruktury naraża Inwestora na karę administracyjną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty!!
To inwestor ponosi odpowiedzialność za prawidłowy i legalny przebieg inwestycji.

W niektórych przypadkach istnieje możliwość odzyskania części środków przeznaczonych na budowę sieci lub urządzeń kanalizacyjnych, poprzez odpłatne przekazanie sieci na majątek przedsiębiorstwa wodociągowego. Zawsze podstawowym warunkiem przy przekazaniu jest posiadanie przez Inwestora kompletu dokumentów potwierdzających prawidłowe i legalne wybudowanie sieci. Na zlecenie zajmujemy się zorganizowaniem i przeprowadzeniem procesu odpłatnego przekazania sieci na majątek MPWiK.

Strona głównaO nasGaleriaKontakt