SIECI SANITARNE
BPG Sośnicka Furmanek
Strona głównaO nasGaleriaKontakt
Projekt
Budowa
Dotacje
Organizacja ruchu
Słowniczek
Projekt
Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza lub sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej składa się z kilku etapów. Podstawowe z nich to:
  • uzyskanie mapy archiwalnej
  • uzyskanie warunków i danych technicznych od gestora sieci
  • wykonanie mapy do celów projektowych
  • uzgodnienie trasy w ZUDP
  • wykonanie i uzgodnienie projektu technicznego
  • uzyskanie decyzji lokalizacyjnej w Urzędzie Dzielnicy lub ZDM
  • wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy
  • wykonanie i uzgodnienie innych dokumentacji jeżeli są wymagane, np projekt zabezpieczenia terenów zielonych, operat wodno-prawny, projekt odtworzenia nawierzchni itp.
  • uzyskanie dodatkowych zgód jeżeli są wymagane, np od Biura Koordynacji Inwestycji, PKP, ZTM, TW itp.
  • uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy jeżeli są wymagane
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów załatwiamy wszystkie powyższe formalności 
zwalniając Inwestora z uciążliwych uzgodnień z urzędami i innymi jednostkami administracji publicznej. Zawsze bierzemy pod uwagę ekonomiczne względy inwestycji i staramy się wybrać dla Inwestora najbardziej optymalne rozwiązanie. Nie boimy się trudnych tematów, załatwiamy nietypowe lub problematyczne sprawy związane z przyłączami wod-kan.

Wykonujemy kompletne dokumentacje budowlano-wykonawcze przyłączy i sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych od A do Z.

Strona głównaO nasGaleriaKontakt