SIECI SANITARNE
BPG Sośnicka Furmanek
Strona głównaO nasGaleriaKontakt
Projekt
Budowa
Dotacje
Organizacja ruchu
Słowniczek
Słowniczek

Mając na względzie fakt iż nie każdy na co dzień obraca się w kręgu słownictwa technicznego i urzędowego, prezentujemy poniżej krótkie wyjaśnienie podstawowych pojęć zawartych na naszych stronach: 
sieć wodociągowa i kanalizacyjna 
przyłącze wodociągowe 
przyłącze kanalizacyjne
urządzenie kanalizacyjne
warunki i dane techniczne do projektowania
uzgodnienie w ZUDP
mapa do celów projektowych
projekt organizacji ruchu
decyzja lokalizacyjna
umowa o udostępnienie nieruchomości pod inwestycję liniową
decyzja na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót
metoda bezwykopowa
projekt przyłącza
badanie bakteriologiczne wody
badanie zagęszczenia gruntu


Strona głównaO nasGaleriaKontakt